O nama

O nama

Poliklinika OXY je privatna zdravstvena ustanova sa osnovnom djelatnosti u oblasti hiperbarične i interne medicine. 

Hiperbarična oksigenska terapija (HBOT) se provodi u višemjesnoj hiperbaričnoj komori pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja. Svaka terapija je pažljivo planirana za svakog pacijenta individualno u zavisnosti od objektivno procijenjenog zdravstvenog stanja.

Proces pružanja HBOT obavlja medicinsko-tehnički kadar Poliklinike OXY kojeg čine liječnici specijalisti interne medicine, medicinske sestre i tehničari, te operateri za pultom. Tokom terapije o pacijentu se brine cjelokupni tim: pratilac koji je tokom terapije u neposrednom kontaktu sa pacijentom u komori, operater za pultom koji preko monitora prati sve pacijente i koji je u stalnoj komunikaciji sa pratiocem, te liječnik koji je dostupan u svakom momentu da pomogne savjetom ili koji u slučaju potrebe može da uđe u komoru u samom toku terapije.

Liječnici predstavljaju osnovu medicinskog tima Poliklinike OXY. Nakon upoznavanja sa medicinskom istorijom i medicinske evaluacije pacijenta, liječnik donosi odluke vezane za njegovo liječenje i terapiju i odgovoran je za sprovođenje HBO terapije. Kod pacijenata sa hroničnim nezarastajućim ranama liječnici kontinuirano prate stanje rane, koja se svakodnevno previja i obrađuje. Također, liječnik vrši procjenu o potrebi uključivanja dodatnih oblika terapije ili mišljenja drugih liječnika odgovarajuće specijalnosti.

Uloga medinskih sestara/tehničara pokriva sve faze vašeg boravka u Poliklinici OXY – od samog ulaska u prostorije Poliklinike, pa do momenta vašeg odlaska kući. Medicinske sestre/tehničari pripremaju pacijente za HBO terapiju, pomažu liječnicima prilkom pregleda, vrše previjanje u previjalištu uz nadzor liječnika, dok u fazi pripreme pacijentu mjere pritisak i nivo glikemije, te skreće liječniku pažnju ukoliko neki od parametara odstupa od uobičajenih.

Posao medicinske sestre/tehničara je i da bude pratilac pacijentima u komori tokom HBO terapije. Veoma je važna njihova vještina procjene i pružanja pomoći kod različitih potreba pacijenta, jer ta vještina pozitivno utiče na realizaciju veoma specifične HBO terapije i olakšava, umanjuje ili potiskuje mnoge subjektivne probleme koji mogu da prate pacijente dok prolaze kroz proces liječenja.

Kada se nalaze u ulozi pratioca u komori, medicinske sestra/tehničar ima slijedeće obaveze vezane za neposredan početak i tok HBO terapije: kontrola zabrane unosa nedozvoljenih materijala i opreme u komoru; procjena adekvatnosti garderobe i izgleda pacijenata;  instrukcije prilikom izjednačavanja pritiska i komunikacija sa operaterom za kontrolnim pultom radi korekcije toka terapije prilikom perioda kompresije; nadgledanje pacijenata tokom HBO tretmana; postavljanje i skidanje maske; medicinska njega koja se odnosi na standardne pojave tokom HBO terapije i prevladavanje uobičajenih problema koji se mogu javiti tokom HBO tretmana.

Medicinski tehničar – operater je osoba od čijeg rada zavisi bezbjednost HBO terapije. On, sa jedne strane upravlja specifičnom opremom za pružanje terapije kiseonikom pod povišenim pritiskom, a sa druge strane pažljivo prati s pozicije pulta sve pacijente na HBO tretmanu u komori.

U okviru Poliklinike OXY, možete dobiti i usluge slijedećih specijalističkih i subspecijalističkih savjetovališta:

  1. Endokrinološko - dijabetološko savjetovalište
  2. Savjetovalište za kardiovaskularne bolesti (kardiologija, angiologija)
  3. Savjetovalište za pripremu vrhunskih sportista, ronilaca i rekreativaca
  4. Savjetovalište za preventivnu medicinu
/
Prim.mr.sci.dr Alma Mujanović-
Narančić
Direktor Poliklinike

Internista, Endokrinolog, Diabetolog

/
Mr.sci.dr Mirza Osmanagić
Internista

                                                                                                                                                         

/
Goran Tešanović
Operater

                                                                                                                                                         

/
Naida Jusić
Diplomirana medicinska sestra

                                                       

/
Nermina Memić
Diplomirana medicinska sestra

                                                       

/
Lean Zoranović
Medicinski tehničar