Šta je Hiperbarična Oksigenska Terapija (HBOT)?

Hiperbarična medicina se bazira na liječenju čistim kiseonikom koji se udiše na pritisku većem od atmosferskog u hiperbaričnim komorama.

Kiseonik je neohodan za biohemijske reakcije ćelija koje proizvode energiju, što ga čini esencijalnim za sve životne funkcije. Terapija kiseonikom na povišenom pritisku se zasniva na fizičkoj rastvorljivosti kiseonika u krvnoj plazmi i svim tečnostima organizma, te njegovoj difuziji kroz ćelijske membrane čime se ublažava ili potpuno otklanja hipoksija.

Kiseonik rastvoren na ovaj način u organizmu ne zahtijeva nikakve hemijske faktore neohodne za uobičajeni kiseonički transport. U slučajevima opstrukcije arterije kada je tkivo distalno od opstrukcije ugroženo upotreba hiperbarične oksigenacije obezbjeđuje snabdjevenost kiseonikom distalno od prepreke.

Saznaj više

Naše osoblje

/
Prim.mr.sci.dr Alma Mujanović-
Narančić
Direktor Poliklinike

Internista, Endokrinolog, Diabetolog

/
Mr.sci.dr Mirza Osmanagić
Internista
/
Goran Tešanović
Operater
/
Naida Jusić
Diplomirana medicinska sestra
/
Nermina Memić
Diplomirana medicinska sestra
/
Lean Zoranović
Medicinski tehničar

NOVOSTI IZ OXY POLIKLINIKE

/
Web stranica puštena u funkciju
  • Februar 3, 2017
  • Poliklinika OXY
Pročitaj više
IMATE PITANJE ILI KOMENTAR? Kontaktirajte nas